Charakterystyka próby – Opinie uczniów w zespołach klasowych kończących edukację wczesnoszkolną o dzieciach o wysokiej pozycji społecznej – na przykładzie szkoły w środowisku małomiasteczkowym

6.6. Organizacja badań własnych

Przebieg procesu badawczego zależny jest od wielu okoliczności. Główny wpływ mają: charakter, cel badań, teren badań oraz techniki stosowane w trakcie badań.

Czytaj dalej

Reklamy