Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule, wbrew pozorom, wcale nie jest prosta, bowiem pojęcie systemu politycznego samo w sobie jest nieco skomplikowane. Badania nad systemami politycznymi wymagają przecież uwzględnienia co najmniej trzech płaszczyzn: instytucjonalnej, strukturalno-funkcjonalnej i systemowej[1]. Podejście instytucjonalne sprowadza system polityczny do całokształtu instytucji oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania systemów normatywnych, na podstawie których działają. W tym ujęciu jest to więc ogół osób, grup i organizacji – podmiotów odgrywających dominującą rolę w wypracowywaniu, wprowadzeniu w życie i w interpretacji norm regulujących życie społeczeństwa. Podejście strukturalno-funkcjonalne traktuje system polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot, takich jak np. państwo. Zatem w tym ujęciu system polityczny składa się nie z jednostek, a z wypełnianych przez nie ról. Podejście systemowe rozpatruje interakcje pomiędzy systemem i jego otoczeniem. Powiązania te sprowadzają się do trzech etapów: wejście, przetworzenie i wyjście. Wejście i wyjście są relacjami między systemem a otoczeniem, zaś przetworzenie jest wewnętrznym procesem systemu[2].

Czytaj dalej

Reklamy

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski?

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię.

 

Na całym świecie występuje wiele systemów politycznych, jednak najpopularniejszymi są system prezydencki i system parlamentarno-gabinetowy. Przykładem tego pierwszego są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie, drugiego zaś Polska, Dania, Wielka Brytania czy Włochy. Różnice w tych systemach ograniczają się w gruncie rzeczy tylko do władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Czytaj dalej

Analiza oferty handlowej firmy Toyota na rynku polskim

Analiza oferty handlowej firmy Toyota na rynku polskim – analiza na rok 2008

WSTĘP

 

Japonia dopiero stosunkowo niedawno zaczęła odrabiać zaległości w rozwoju ekonomicznym. Szybko okazało się jednak, że nie tylko je odrobiła, ale w wielu dziedzinach stała się światowym potentatem. Japoński przemysł motoryzacyjny zaczynał od produkcji małych, ekonomicznych aut przeznaczonych na rodzimy rynek. Było to spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu samochody. Początkowo rozwiązania techniczne najczęściej kupowano lub podpatrywano w Europie czy USA.

W niedługim czasie okazało się, że małe i tanie samochody zaczęły się dobrze sprzedawać także na innych rynkach. Sumienni i drobiazgowi Japończycy niemal do perfekcji doprowadzili jakość swoich pojazdów. Z czasem były tylko coraz lepsze, bardziej trwałe i nowoczesne, również pod względem rozwiązań technicznych.

W Polsce, która swój motoryzacyjny rynek zaczęła otwierać w latach 90-tych, samochody japońskie miały utrudniony start. Były obłożone wysokim cłem, które pozostawało stałe, podczas gdy na skutek międzynarodowych umów stopniowo obniżano cła na samochody z Europy. Tylko niektóre modele, produkowane w fabrykach japońskich marek w Europie, miały równe szanse z europejską konkurencją.

Dzisiaj do największych koncernów należy japońska firma motoryzacyjna – Toyota. Również w Polsce Toyota, która w pierwszej połowie lat 90-tych, desperacko walczyła o utrzymanie się na naszym rynku, teraz jest na nim numerem jeden.

Czytaj dalej

Rozprawka klasa I Liceum Ogólnokształcącego

„Poszukaj korzeni Europy w Średniowieczu”

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstała Europa. Jedni szukają jej korzeni w starożytnej Grecji czy Rzymie, wskazując na takie elementy przejęte od starożytnych, jak rolnictwo, sztuka czy linearne pismo. Jednak wiele osób twierdzi, że europejska kultura zawdzięcza swój kształt przede wszystkim Średniowieczu. Była to bowiem epoka niezwykle długa, trwająca aż 1000 lat, a przez to ogromnie zróżnicowana, tak jak zróżnicowany jest europejski kontynent.

Czytaj dalej