WSTĘP – Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej

WSTĘP

Agresja, przemoc rówieśnicza i konflikty pomiędzy dziećmi to problem większości polskich szkół, pomimo tego, że w szkole dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Jest ona przecież miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu, podlegając oddziaływaniom edukacyjnym i wychowawczym. Powinna być więc miejscem przyjaznym dziecku. Jednocześnie grupa rówieśnicza, szczególnie na etapie dojrzewania, gdy dzieci przestają być dziećmi, a stają się młodzieżą, jest najważniejszym środowiskiem kształtującym osobowość i punktem odniesienia. Grupa rówieśnicza nastawiona na pozytywne, akceptowane społecznie cele jest miejscem realizacji praw dziecka, poprzez udział, doświadczenie i naśladownictwo. Grupa rówieśnicza realizując przemoc, może natomiast bardzo silnie skrzywić młodych ludzi.

Czytaj dalej

Reklamy