Witam serdecznie

Pisaniu poświęciłam już 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja.

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, wykorzystując, zależnie od potrzeb, proste testy statystyczne (t-Studenta, chi-kwadrat, U Manna-Whitneya, korelacje Pearsona, Spearmana itp.) lub bardziej złożone (ANOVA, analiza regresji, skupień, czynnikowa itp.).

Robię również przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!

Reklamy

Analiza wyników badań – rzeka Tyśmienica

ROZDZIAŁ V

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH

 

Przeprowadzone pomiary terenowe pozwoliły na zgromadzenie danych dotyczących wskaźników hydromorfologicznych oraz na obliczenie dwóch liczbowych wskaźników stanu warunków morfologicznych: wskaźnika przekształcenia siedliska (Habitat Modification Score – HMS) oraz wskaźnika naturalności siedliska (Habitat Quality Score – HQA). Wyniki punktacji w tych dwóch kategoriach dla poszczególnych stanowisk badawczych przedstawiono na rysunku 22.

Czytaj dalej

Analiza prawna projektu

Analiza prawna projektu „Komis wielobranżowy ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych”

ETAP I. Pomysł na firmę rodzinną

Rynek usług komisowych w zakresie sprzętu komputerowego w Polsce jest rynkiem o bardzo specyficznym charakterze. Charakteryzuje się przede wszystkim nieprawdopodobną wręcz dynamiką wzrostu sprzedaży. Spowodowane jest to przede wszystkim sporymi nakładami na otwarcie tego typu komisu oraz konsolidacją rynku informatycznego.

Mimo stosunkowo dużej konkurencji na informatycznym, komis taki ma szansę powodzenia. Można się bowiem spodziewać sporej grupy odbiorców, którzy są zróżnicowani zarówno pod względem potrzeb, jak i rozpiętości wiekowej (poczynając od osób indywidualnych poprzez firmy, a ponadto od rodziców bardzo małych już dzieci, które coraz wcześniej zaczynają grać na komputerach, do osób w wieku zaawansowanym, którzy korzystają z komputerów w różnych celach).

Czytaj dalej

Cennik

Przedstawione poniżej ceny są szacunkowe, większość zleceń trzeba bowiem wyceniać indywidualnie, ze względu na ogromne zróżnicowanie stopnia trudności, objętości, zakresu działań itp.

PRZYKŁADOWE CENY:

 1. opracowanie statystyczne – od 200 zł
 2. prezentacja PowerPoint – od 120 zł
 3. referaty, rozprawki – od 60 zł (od 10 zł / stronę)
 4. artykuły naukowe – od 400 zł
 5. praca naukowa (wzór):
 • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (wzór) do 60 stron – 1200 zł
 • każde następne 10 stron pracy – 100 zł
 • praca doktorska (wzór) – od 2500 zł

Ceny rozpoczynają się zatem od 10 zł za standardową stronę maszynopisu.

Oferta

Wszystko, co związane jest z tekstem:

 • obliczenia statystyczne (Excel, SPSS, Statistica) wraz z analizą i interpretacją wyników,
 • analiza ilościowa i jakościowa,
 • wprowadzanie wyników z ankiet, tworzenie baz danych itp.,
 • tworzenie tabel, wykresów,
 • przygotowanie tekstu na zadany temat na każdym poziomie trudności,
 • referaty, rozprawki, artykuły,
 • teksty reklamowe, teksty na strony www, opisy produktów (np. artykułów w sklepie internetowym),
 • wzory prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
 • prezentacje w PowerPoint,
 • redakcję tekstów (sprawdzenie pod kątem merytorycznym, stylistycznym),
 • korektę tekstów,
 • przygotowanie edycyjne do wydruku (marginesy, numery stron, justowanie, wielkość tekstu, odstępy itd.),
 • wiele innych do uzgodnienia ze zleceniodawcą.