Witam serdecznie

Pisaniu poświęciłam już 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja.

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, wykorzystując, zależnie od potrzeb, proste testy statystyczne (t-Studenta, chi-kwadrat, U Manna-Whitneya, korelacje Pearsona, Spearmana itp.) lub bardziej złożone (ANOVA, analiza regresji, skupień, czynnikowa itp.).

Robię również przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!

Reklamy

Analiza prawna projektu

Analiza prawna projektu „Komis wielobranżowy ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych”

ETAP I. Pomysł na firmę rodzinną

Rynek usług komisowych w zakresie sprzętu komputerowego w Polsce jest rynkiem o bardzo specyficznym charakterze. Charakteryzuje się przede wszystkim nieprawdopodobną wręcz dynamiką wzrostu sprzedaży. Spowodowane jest to przede wszystkim sporymi nakładami na otwarcie tego typu komisu oraz konsolidacją rynku informatycznego.

Mimo stosunkowo dużej konkurencji na informatycznym, komis taki ma szansę powodzenia. Można się bowiem spodziewać sporej grupy odbiorców, którzy są zróżnicowani zarówno pod względem potrzeb, jak i rozpiętości wiekowej (poczynając od osób indywidualnych poprzez firmy, a ponadto od rodziców bardzo małych już dzieci, które coraz wcześniej zaczynają grać na komputerach, do osób w wieku zaawansowanym, którzy korzystają z komputerów w różnych celach).

Czytaj dalej

Przykładowe teksty:

 1. Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki
 2. Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej (Wstęp, Rozdział I – Przemoc w szkole podstawowe zagadnienia, Rozdział II – Metodologiczne podstawy pracy, Rozdział III – Analiza wyników badań własnych, Zakończenie i wnioski, Bibliografia)
 3. Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica – wzór pracy magisterskiej (Rozdział I – Uwarunkowania, Rozdział II – Charakterystyka obszaru badań, Rozdział III – Przegląd literatury, Rozdział IV – Metody badań, Rozdział V – Analiza wyników, Rozdział IV – Wnioski, Rozdział VII – Literatura)
 4. Opieka nad pacjentem w teorii pielęgniarstwa. Fye Glenn Abdellah – życie i dokonania (Prezentacja_PowerPoint)
 5. Analiza prawna projektu „Komis wielobranżowy ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 6. Rozprawka „Poszukaj korzeni Europy w Średniowieczu” – poziom I LO
 7. Analiza oferty handlowej firmy Toyota na rynku polskim – analiza na rok 2008 (Toyota -PDF)
 8. Przykładowe odwołanie od decyzji dziekana (Odwolanie – PDF)
 9. Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) – przegląd piśmiennictwa
 10. List pożegnalny Lady Makbet do męża – klasa I LO
 11. Analiza rzetelności materiału prasowego – referat na zaliczenie przedmiotu „Etyka dziennikarska”
 12. Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię – referat na zaliczenie
 13. Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych? – referat na zaliczenie

 

Powyższe teksty nie zostały odebrane przez osoby zamawiające i są dostępne na tej stronie na licencji CC 3.0 Uznanie autorstwa. Teksty zamówione, opłacone i odebrane są natychmiast usuwane z mojego komputera i nie są nigdzie dostępne.

Cennik

Przedstawione poniżej ceny są szacunkowe, większość zleceń trzeba bowiem wyceniać indywidualnie, ze względu na ogromne zróżnicowanie stopnia trudności, objętości, zakresu działań itp.

PRZYKŁADOWE CENY:

 1. opracowanie statystyczne – od 200 zł
 2. prezentacja PowerPoint – od 120 zł
 3. referaty, rozprawki – od 60 zł (od 10 zł / stronę)
 4. artykuły naukowe – od 400 zł
 5. praca naukowa (wzór):
 • praca licencjacka, inżynierska, magisterska (wzór) do 60 stron – 1200 zł
 • każde następne 10 stron pracy – 100 zł
 • praca doktorska (wzór) – od 2500 zł

Ceny rozpoczynają się zatem od 10 zł za standardową stronę maszynopisu.

Oferta

Wszystko, co związane jest z tekstem:

 • obliczenia statystyczne (Excel, SPSS, Statistica) wraz z analizą i interpretacją wyników,
 • analiza ilościowa i jakościowa,
 • wprowadzanie wyników z ankiet, tworzenie baz danych itp.,
 • tworzenie tabel, wykresów,
 • przygotowanie tekstu na zadany temat na każdym poziomie trudności,
 • referaty, rozprawki, artykuły,
 • teksty reklamowe, teksty na strony www, opisy produktów (np. artykułów w sklepie internetowym),
 • wzory prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
 • prezentacje w PowerPoint,
 • redakcję tekstów (sprawdzenie pod kątem merytorycznym, stylistycznym),
 • korektę tekstów,
 • przygotowanie edycyjne do wydruku (marginesy, numery stron, justowanie, wielkość tekstu, odstępy itd.),
 • wiele innych do uzgodnienia ze zleceniodawcą.