Regulamin

Strona w przygotowaniu

Reklamy

Przykładowe teksty:

 1. Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki
 2. Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej (Wstęp, Rozdział I – Przemoc w szkole podstawowe zagadnienia, Rozdział II – Metodologiczne podstawy pracy, Rozdział III – Analiza wyników badań własnych, Zakończenie i wnioski, Bibliografia)
 3. Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica – wzór pracy magisterskiej (Rozdział I – Uwarunkowania, Rozdział II – Charakterystyka obszaru badań, Rozdział III – Przegląd literatury, Rozdział IV – Metody badań, Rozdział V – Analiza wyników, Rozdział IV – Wnioski, Rozdział VII – Literatura)
 4. Opieka nad pacjentem w teorii pielęgniarstwa. Fye Glenn Abdellah – życie i dokonania (Prezentacja_PowerPoint)
 5. Analiza prawna projektu „Komis wielobranżowy ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 6. Rozprawka „Poszukaj korzeni Europy w Średniowieczu” – poziom I LO
 7. Analiza oferty handlowej firmy Toyota na rynku polskim – analiza na rok 2008 (Toyota -PDF)
 8. Przykładowe odwołanie od decyzji dziekana (Odwolanie – PDF)
 9. Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) – przegląd piśmiennictwa
 10. List pożegnalny Lady Makbet do męża – klasa I LO
 11. Analiza rzetelności materiału prasowego – referat na zaliczenie przedmiotu „Etyka dziennikarska”
 12. Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię – referat na zaliczenie
 13. Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych? – referat na zaliczenie

 

Powyższe teksty nie zostały odebrane przez osoby zamawiające i są dostępne na tej stronie na licencji CC 3.0 Uznanie autorstwa. Teksty zamówione, opłacone i odebrane są natychmiast usuwane z mojego komputera i nie są nigdzie dostępne.

Oferta

Wszystko, co związane jest z tekstem:

 • obliczenia statystyczne (Excel, SPSS, Statistica) wraz z analizą i interpretacją wyników,
 • analiza ilościowa i jakościowa,
 • wprowadzanie wyników z ankiet, tworzenie baz danych itp.,
 • tworzenie tabel, wykresów,
 • przygotowanie tekstu na zadany temat na każdym poziomie trudności,
 • referaty, rozprawki, artykuły,
 • teksty reklamowe, teksty na strony www, opisy produktów (np. artykułów w sklepie internetowym),
 • wzory prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
 • prezentacje w PowerPoint,
 • redakcję tekstów (sprawdzenie pod kątem merytorycznym, stylistycznym),
 • korektę tekstów,
 • przygotowanie edycyjne do wydruku (marginesy, numery stron, justowanie, wielkość tekstu, odstępy itd.),
 • wiele innych do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

O mnie

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, robię przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Pisaniu poświęciłam juz 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja 🙂