Witam serdecznie

Pisaniu poświęciłam już 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja.

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, wykorzystując, zależnie od potrzeb, proste testy statystyczne (t-Studenta, chi-kwadrat, U Manna-Whitneya, korelacje Pearsona, Spearmana itp.) lub bardziej złożone (ANOVA, analiza regresji, skupień, czynnikowa itp.).

Robię również przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!

Reklamy