Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki

Korelacja pomiędzy wydatkami na piwo a wydatkami na książki

 

Zadanie:

Na układzie współrzędnych zaznacz 10 punktów, zmienna X oznacza wydatki na piwo, zmienna Y wydatki na książki. Oblicz współczynnik korelacji między zmiennymi. Wynik zinterpretuj.

Czytaj dalej

Reklamy