Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki

Korelacja pomiędzy wydatkami na piwo a wydatkami na książki

 

Zadanie:

Na układzie współrzędnych zaznacz 10 punktów, zmienna X oznacza wydatki na piwo, zmienna Y wydatki na książki. Oblicz współczynnik korelacji między zmiennymi. Wynik zinterpretuj.

Czytaj dalej

Reklamy

Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ II

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ

Tyśmienica to rzeka długości 75 km, wypływająca obecnie z jeziora Krzczeń na południowym-wschodzie od Ostrowa Lubelskiego i uchodząca do Wieprza za Kockiem. Rzeka ta stanowi prawy dopływ Wieprza. W znacznym stopniu została poddana regulacji. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany biegu tej rzeki na przestrzeni lat, na odcinku od źródeł do Ostrowa Lubelskiego. Zmiany te były dość znaczne. W latach 30-tych XX wieku rzeka rozpoczynała bieg w okolicach jeziora Łukcze (rys. 2) [Archiwum Map, 2014], ale już 10 lat później, w 1942 roku jej źródła znajdowały się w jeziorze Krzczeń (rys. 3). W kolejnych latach rzeka nadal podlegała zmianom, aby w latach 90-tych ubiegłego wieku wypływać z jeziora Rogóżno, na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Okazało się również, że tym samym jej długość zwiększyła się o około 1 km [Archiwum Map, 2014]. Czytaj dalej

Przykładowe teksty:

 1. Analiza statystyczna na zaliczenie ze statystyki
 2. Diagnoza przemocy wśród dzieci w szkole podstawowej (Wstęp, Rozdział I – Przemoc w szkole podstawowe zagadnienia, Rozdział II – Metodologiczne podstawy pracy, Rozdział III – Analiza wyników badań własnych, Zakończenie i wnioski, Bibliografia)
 3. Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica – wzór pracy magisterskiej (Rozdział I – Uwarunkowania, Rozdział II – Charakterystyka obszaru badań, Rozdział III – Przegląd literatury, Rozdział IV – Metody badań, Rozdział V – Analiza wyników, Rozdział IV – Wnioski, Rozdział VII – Literatura)
 4. Opieka nad pacjentem w teorii pielęgniarstwa. Fye Glenn Abdellah – życie i dokonania (Prezentacja_PowerPoint)
 5. Analiza prawna projektu „Komis wielobranżowy ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 6. Rozprawka „Poszukaj korzeni Europy w Średniowieczu” – poziom I LO
 7. Analiza oferty handlowej firmy Toyota na rynku polskim – analiza na rok 2008 (Toyota -PDF)
 8. Przykładowe odwołanie od decyzji dziekana (Odwolanie – PDF)
 9. Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) – przegląd piśmiennictwa
 10. List pożegnalny Lady Makbet do męża – klasa I LO
 11. Analiza rzetelności materiału prasowego – referat na zaliczenie przedmiotu „Etyka dziennikarska”
 12. Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię – referat na zaliczenie
 13. Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych? – referat na zaliczenie

 

Powyższe teksty nie zostały odebrane przez osoby zamawiające i są dostępne na tej stronie na licencji CC 3.0 Uznanie autorstwa. Teksty zamówione, opłacone i odebrane są natychmiast usuwane z mojego komputera i nie są nigdzie dostępne.