DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „AKADEMIA ARTYSTYCZNA” W LUBLINIE W LATACH 2011-2014

WSTĘP

Człowiek niepełnosprawny to człowiek postrzegany jako mniej sprawny, który wielu czynności nie potrafi, czy też nie może wykonać. Społecznie drastyczne i ciągle jeszcze pokutujące określenie „kaleka” ma wydźwięk niezwykle pejoratywny, jednak niestety nadal zbyt często w wielu środowiskach jest ono używane. Określenie „niepełnosprawny” i „kaleka” próbuje się zastąpić innym, np.: „sprawny inaczej”, i mimo że wydaje się ono określeniem niepełnym czy niedokładnym, niesie w swoim znaczeniu pewien pierwiastek nadziei. Ten „sprawny inaczej” to już nie osoba niesprawna czy niepełnosprawna, ale ta, która może opanować pewne sprawności. To znaczy, że osoba taka może sobie uświadomić, że istnieją takie obszary działania, gdzie może osiągnąć sukces, czasami nawet większy niż osoby pełnosprawne.

Czytaj dalej

Reklamy

O mnie

Zajmuję się tekstem w każdej jego postaci. Opracowuję statystyki do badań wraz z ich omówieniem, robię przeglądy literatury na wybrany temat, gromadzę bibliografię, przygotowuję prezentacje, piszę teksty reklamowe, biznesowe, podania itp.

Specjalizuję się przede wszystkim w tematyce pedagogiczno-psychologicznej (pedagogika, resocjalizacja, psychologia, socjologia) oraz life science (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, biologia, żywienie, rolnictwo, ogrodnictwo itp.). Jednak pisałam już teksty z wielu innych dziedzin, w tym bardzo wąskospecjalistycznych, jak np. pożarnictwo, transport drewna, teksty stricte techniczne. Przygotowywałam również strategie rozwoju firm, biznes plany i wiele innych.

Pisaniu poświęciłam juz 20 lat swojego życia – to nie tylko sposób zarobkowania, ale przede wszystkim życiowa pasja 🙂