Charakterystyka hydromorfologiczna górnego biegu rzeki Tyśmienica

ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA POJĘCIA I CEL PRACY

Niezwykle różnorodna mozaika siedlisk w dolinach rzecznych stanowi miejsce występowania cennych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków o znaczeniu europejskim. Ich występowanie w określonej ilości i jakości stanowi podstawę włączenia terenu, na którym występują, do sieci Natura 2000, która ma zapewnić ich ochronę w Unii Europejskiej. Około 40% obszarów wytypowanych do Natura 2000 w Polsce obejmuje fragmenty dolin rzecznych. Również Tyśmienica, będąca przedmiotem niniejszej pracy, w swoim dolnym odcinku, weszła w skład obszaru specjalnej ochrony o nazwie „Dolina Tyśmienicy”.

Czytaj dalej

Reklamy

Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Czy reżim demokratyczny jest jedynym możliwym i najlepszym sposobem uregulowania stosunków społecznych i politycznych?

 

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule, wbrew pozorom, wcale nie jest prosta, bowiem pojęcie systemu politycznego samo w sobie jest nieco skomplikowane. Badania nad systemami politycznymi wymagają przecież uwzględnienia co najmniej trzech płaszczyzn: instytucjonalnej, strukturalno-funkcjonalnej i systemowej[1]. Podejście instytucjonalne sprowadza system polityczny do całokształtu instytucji oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania systemów normatywnych, na podstawie których działają. W tym ujęciu jest to więc ogół osób, grup i organizacji – podmiotów odgrywających dominującą rolę w wypracowywaniu, wprowadzeniu w życie i w interpretacji norm regulujących życie społeczeństwa. Podejście strukturalno-funkcjonalne traktuje system polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot, takich jak np. państwo. Zatem w tym ujęciu system polityczny składa się nie z jednostek, a z wypełnianych przez nie ról. Podejście systemowe rozpatruje interakcje pomiędzy systemem i jego otoczeniem. Powiązania te sprowadzają się do trzech etapów: wejście, przetworzenie i wyjście. Wejście i wyjście są relacjami między systemem a otoczeniem, zaś przetworzenie jest wewnętrznym procesem systemu[2].

Czytaj dalej

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski?

Który z systemów politycznych uważasz za najlepszy w obecnej sytuacji wewnętrznej i geopolitycznej Polski? Uzasadnij swoją opinię.

 

Na całym świecie występuje wiele systemów politycznych, jednak najpopularniejszymi są system prezydencki i system parlamentarno-gabinetowy. Przykładem tego pierwszego są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie, drugiego zaś Polska, Dania, Wielka Brytania czy Włochy. Różnice w tych systemach ograniczają się w gruncie rzeczy tylko do władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Czytaj dalej

Analiza rzetelności materiału prasowego

Referat na zaliczenie przedmiotu „Etyka dziennikarska”

ANALIZA RZETELNOŚCI MATERIAŁU PRASOWEGO

Artykuł pt. „Spowiedź rzeźnika” Ewy Ornackiej

WPROST 2005 nr 18 (1170)

 

 I. Analiza treści i struktury materiału prasowego:

  1. Policja zatrzymała Ryszarda Niemczyka, zwanego Rzeźnikiem, w wyniku akcji CBŚ, pod zarzutem napadu na konwój Prosper-Banku. W artykule opisano szczegóły zatrzymania głównego bohatera, jego działalność przestępczą, a także kulisy układu na jaki poszedł później z policją. Mimo iż artykuł w zasadzie poświęcony jest Ryszardowi Niemczykowi, to można się z niego dowiedzieć, od razu na wstępie, że pomocy bandycie udzielała (prawdopodobnie dwukrotnie – w 1999 roku po zabójstwie szefa mafii Pershinga oraz w październiku 2000 roku po ucieczce z więzienia w Wadowicach) – Jagna Marczułajtis, znana polska snowboardzistka. Z artykułu wiadomo również, że w jej mieszkaniu policja założyła podsłuch, który mógł posłużyć do zatrzymania Niemczyka.
  2. Bohaterowie artykułu to:

Czytaj dalej

List pożegnalny Lady Makbet do męża – klasa I LO

List pożegnalny Lady Makbet do męża

Diable i zbrodniarzu w osobie mojego męża,

winy we mnie wiele, tak ogromnie wiele, żem nie mogę już na tem świecie żyć. Jednakże musze zrzucić to brzemię, które tak bardzo mię uciska. Wychowano mię w katolickiej wierze, w której morderstwo to zbrodnia ogromna. Nie mogłam grzechu śmiertelnego popełnić, nie mogłabym zabić bliźniego. Alem kochała Cię. Kochałam Cię miłością żarliwą, pełną ufności i wiary w przyszłość, a takowoż i w Twą prawość i szlachetność. Ty żeś jednakoż ślepo uwierzył swym widziadłom, nie odróżniał świata realnego, od tego, któryś sam stworzył i to Cię zgubiło. Tylko straszliwa choroba mogła przemienić prawego rycerza w kogoś tak okrutnego, kto dopuścił się tylu zbrodni, nie szczędząc przyjaciół, kobiet, a nawet dzieci.

Czytaj dalej

Rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) – przegląd piśmiennictwa

WSTĘP

 

Zioła towarzyszyły ludziom niemal od zarania historii. Wykorzystywane były jako pożywienie, lekarstwo czy „upiększasz”. Czasem dawały moc, innym razem „odczyniały” czary. Odstraszały również złe moce, przyciągały szczęście, miłość i pieniądze, niektóre narody czciły je jako ziele święte, pochodzące w prostej linii od bogów. [37]

Wiedza o ich właściwościach przekazywana była z pokolenia na pokolenie najpierw w przekazach ustnych, z czasem zaś zakonnicy zaczęli je coraz częściej i głębiej badać, a wyniki swoich doświadczeń zapisywać. W XIX wieku zioła były już obecne niemal w całej literaturze: w zielnikach, kalendarzach, poradnikach, powieściach, literaturze jarmarcznej. Pierwotnie zbierano zioła z pól i lasów, później zaczęto je uprawiać, Najpierw jedynie w ogródkach klasztornych i dworach. Stamtąd jednak szybko trafiły „pod strzechy”. W wiejskich ogródkach były zarówno lekarstwem, jak i niejednokrotnie ozdobą. [2, 4, 37]

Czytaj dalej

Przykładowe odwołanie od decyzji dziekana

Józef Kowalski                                                                        Warszawa 1 października 2016 r.

Studia: niestacjonarne

Kierunek: prawo

Nr albumu: 010101

 

 M. REKTOR

Uniwersytetu Nowojorskiego

Kowalskiego 6 c

30-003 Warszawa

 

Odwołanie od decyzji Dziekana

 

W nawiązaniu do decyzji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Nowojorskiego z dnia 01 września 2016 roku dotyczącej niewyrażenia zgody na komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętność z przedmiotu: Postępowanie administracyjne, mając na uwadze § 01 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Nowojorskiego, na ręce J. M. Rektora składam odwołanie od tej decyzji i proszę o umożliwienie mi zdawania egzaminu komisyjnego z przedmiotu: Postępowanie administracyjne.

 

Uzasadnienie Czytaj dalej